Војкан Станковић

Војкан Станковић, члан управног одбора Савеза месних заједница Старе планине. Предлагач за укидање МХЕ из Просторног плана Књажевца.

Pola veka borbe za reke

Pored otpora naroda na terenu, najveću zaslugu za beskompromisan otpor u Skupštini opštine Pirot, imao je odbornik Dušan Mitić, koji je neprekidno edukovao odbornike, i uspeo da 2007. godine izdejstvuje da odbornici iz svih političkih partija potpišu Deklaraciju o zaštiti Toplodolske reke. Nažalost, nova vlast u narednim godinama nije poštovala ovaj dokument i borba nikad nije utihnula. Sa svakom promenom republičkih vlasti, projekat prevođenja Toplodolske reke je iznova pokretan.