Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 
Nagrada za građanski aktivizam „Prvi glas građana“ u ime 40-godišnje borbe za reke i prirodu