Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 
Pola veka borbe za reke

Pola veka borbe za reke

I tako je priča o borbi za reke počela… Pokrenuo se otpor i meštani su digli glas kako bi onemogućili gradnju hidroelektrane i kako bi se vode Visočice sačuvale u što prirodnijem obliku. Postojao je veliki strah za snabdevanje vodom sela Temska za koje se znalo da će biti teško ugroženo. Većina ljudi koji su bili u toj borbi sada su pokojni. Uprkos jednopartijskom sistemu i velikom strahu da se iskaže mišljenje suprotno od odluke centralne vlasti, Temštani su ipak odlučno stali u odbranu svoje reke, a odmah uz njih su stali i stanovnici sela Staničenje, Ragodeš, Rudinje, Kumanovo, Oreovica, Sopot, Cerova, kao i svih ostalih sela u slivu Temštice. Uprkos otporu meštana, akumulacija je ipak izgrađena i od brane danas, koritom reke Visočice, teče svega 10% srednjeg višegodišnjeg protoka, takozvanog biološkog minimuma, a po sastavu i temperaturi nekvalitetne vode.

Pročitaj ceo članak:


http://savezzazastituprirodesrbije.rs/wp-content/uploads/2020/06/nadlanu-com-543816-istorijat-borbe-za-reke-stare-planine-od-temske-do-saveza-mesnih-zajednica-stare-planine-pola-veka-borbe-.pdf