Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam