Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 

Нови Закон о заштити природе је опасан!

МУЗЕЈ ОДБРАНЕ РЕКА СТАРЕ ПЛАНИНЕ СА УДРУЖЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА УПОЗОРАВА НА ИЗУЗЕТНУ ОПАСНОСТ ДОНОШЕЊА НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ
Иако се влада хвали овим будућим, наводно прогресивним законом, он у себи садржи ставове који ће трајно нарушити и изазвати даље слабљење: институција, утицаја стручне јавности, демократског дијалога и транспарентности у доношењу одлука. Већ је и сама брзина којом је спроведена процедура, онемогућила јавности да да своје примедбе и предлоге и указала на то да нови закон неће бити донет због неопходности да се хитно разреше најтежи проблеми загађености ваздуха, вода, тла, уништавања биодиверзитета, климатских промена…
Ширу јавност, која није обавештена о Нацрту закона о изменама Закона о заштити природе, упозоравамо да је најпроблематичнији део овог закона онај који овлашћује Владу, Министарство за заштиту животне средине и локалне самоуправе да самостално доносе одлуке о „јавном и националном интересу“ или „ако постоје други императивни разлози од јавног интереса, укључујући интересе социјалне или економске природе“, због којих је могуће радити пројекте и у најзаштићенијим подручјима.
Сматрамо да је противуставно да се Влади Републике Србије даје надлежност да уредбом као правним актом нижег реда има право да ограничи или чак укине сваку одлуку о заштићеном подручју, усвајајући пројекте који су по њима од „општег интереса и националног значаја“. Коалиција за Одрживо Рударство (КОРС), и ЦЕКОР су већ захтевали оцену уставности давања Влади Србије права да уредбом проглашава просторне планове посебне намене што је директан атак на демократско и парламентарно устројство Републике Србије.
Сматрамо да ће оваквим давањем права Влади да одлучује о статусу заштићених подручја практично бити омогућено развијање енергетских, рударских, саобраћајних и других пројеката без парламентарне и демократске дискусије и тиме ће се практично потпуно ставити ван снаге право грађана на здраву животну средину, неометано коришћење имовине, право укључивања јавности у оцену прихватљивости и одрживости свих пројеката који ће угрозити потенцијалне и већ заштићене еколошке вредности.
Посебно велики проблем је то што се оваквим законом Архуска конвенција потпуно релативизује, упркос томе што је наша држава потписала и ратификовала документ који обезбеђује учешће локалног становништва у прихватању пројеката који се изводе у њиховој животној средини.
Сматрамо да су овакви ставови Закона у колизији са Уставом Републике Србије (члан 74) и да директно угрожавају рад на зацељивању озбиљно поремећене животне средине и борбу против климатских промена.
Смисао овог Закона би требало да буде да управо спречи такве акције и да подигне ниво разумевања доносиоца одлука да су национални и стратешки интереси у креативности да се привреда гради на основама циркуларне економије и зелених енергија. Дакле, чак ни Влада РС не сме да гази законе и то би требало да буде јасна граница. Овако написан закон, оставља отворена врата за сваку врсту нетранспарентног договора чланова Владе за кршење Закона о заштити природе без икакве одговорности.
Из предложеног Нацрта се види да не постоји никаква одговорност ни Владе која доноси одлуку о јавном и националном интересу, нити органа који доноси одлуку о прихватању пројекта који може угрозити еколошки значајно подручје. У случају да неки од надлежних органа донесе одлуку која ће угрозити заштићена подручја и врсте, како ће сносити одговорност за то? Већ смо имали случај да је Влада донела погрешну одлуку о изградњи мини хидроцентрала у заштићеним подручјима и тако уништила бројне реке, чак и реке у националним парковима и да због тога нико није одговарао. Да ли је могуће избећи тако погрешне процене и одлуке? Узгред буди речено, у овом Нацрту, законодавац се не либи да у Члану 35 а каже: „Влада може, уколико се ради о пројектима од општег интереса и националог значаја дозволити изградњу хидроелектрана на заштићеном подручју.(СИЦ!) Овај закон дозвољава оно што ни у претходним није било могуће!
Позивамо јавност да не спава, јер ће се пробудити у пустињи, посечених шума, отрованог ваздуха и река.
Позивамо све заинтересоване грађане да се укључе у рад неке од наших организација и тако дају допринос очувању природе, јер из наше перспективе, природа се бесомучно уништава, као да сутра не постоји.
Позивамо и најбогатије земље, које би требало да буду пример другима, да хитно прекину са узурпацијом природних ресурса и вршење репресије над локалним народом. Поручујемо онима који имају моћ да престану да се према свом, другим народима и животној средини понашају као окупатори са неке друге планете. С обзиром на климатске промене, ниво загађења на планети и нарастајућег броја људи сада је последња прилика да се суицидалном политиком прекине и ствари промене на боље. Носиоци ових промена треба управо да буду најмоћније и најбогатије земље које би требало да донесу, не најпрљавије технологије ископавања литијума, бакра и злата – као Зиђин или Рио Тинто, већ зелене – посвећене циркуларној економији и заштити природе.
Верујемо да је Закон о заштити природе припада најзначајним јавним документима за сваког грађанина, али и за сваку модерну државу. Као организације цивилног друштва и научници, сматрамо да је неопходно да се поново спроведе комплетан поступак израде Нацрта, у складу са важећим законским оквиром и уз консултације са свим заинтересованим странама, а уз поштовање принципа транспарентности, у циљу израде квалитетног Закона о заштити природе који ће направити разлику у односу на данашњу ситуацију.
Група организација и научника
Музеј одбране река Старе планине – Душан Митић
Савез месних заједница Старе планине – Небојша Илић Ћама
Заштитимо Јадар и Рађевину – Марија Алимпић Катсакиори
Коалиција за одрживо рударство у Србији – Калмар Крњајски Јовић Звездан
ЦЕКОР – Наташа Ђерег
Зелена искра – Зоран Митровић
Чувари Фрушке горе – Јанко Савић
НВО Свет и Дунав – Данијела Стојковић Јовановић
Иницијатива Дунавац Шодрош – Атила Теглаш
НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ – Никола Вељковић
ДМИ „Бранислав Букуров“ – Дајана Бјелајац
Лицеј – Драгана Божиновић
Др Мирослав Демајо
МСц Милица Г. Радаковић

Povezivanje Koridora 10 sa Starom planinom

Uz konstataciju da će put koštati oko 22 mil EUR, Vidojko Panajotović, zamenik pirotskog gradonačelnika, kaže da će ova saobraćajnica turistima približiti te zimske centre za tridesetak kilometara, a oživeće i sva sela na pravcu od Sopotske petlje kraj Pirota ka vrhovima Stare planine. „Saobraćajnica se odvaja kod Sopotske petlje, preko Temske, Cerove i od sela Mirkovici ide sunčanom stranom Stare planine u dužini od nekih dvadesetak kilometara. Reč je o sunčanim padinama kojima ide trasa, što znači da će se mnogo manje zadržavati sneg i led, odnosno da će biti laka za održavanje. Osim toga, put će omogućiti svim selima na njegovoj trasi da se revitalizuju, da mogu da se pokrenu poslovi iz oblasti turizma i stočarstva. Što je najvažnije, veliki broj gostiju na Staroj planini je iz susedne Bugarske, ali i iz gradova jugoistočne Srbije i njima će ovaj putni pravac biti kraći za nekih tridesetak kilometara. Grubo probijanje trase je urađeno pre nekoliko godina, a ove godine očekujemo nastavak radova“, kaže Panajotović