Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 

НИДСБЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Značajan vid studentskog angažovanja i zadovoljavanja njihovog interesovanja omogućen je kroz aktivnosti Naučno-istraživačkog Društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“. NIDSBE „Josif Pančić“ osnovano je 1973., na temeljima višegodišnjeg rada studenata i osoblja tadašnjeg Instituta za biologiju. Društvo zvanično počinje da radi 1983. godine, a okuplja studente biologije, ekologije, dvopredmetnih nastava i sve ostale koji žele da se bave naučno-istraživačkim radom, zaštitom i unapređenjem životne sredine ili edukacijom iz istih oblasti. U okviru ovog Društva posebno zainteresovanim studentima je omogućeno da uz pomoć profesora i asistenata konkretnije upoznaju principe i metode naučno-istraživačkog rada, da aktivno učestvuju u izradi naučnih radova, da realizuju svoje ideje i prezentuju rezultate na studentskim i drugim skupovima, zadovoljavajući na taj način potrebe i interesovanja koja nisu tako detaljno obrađena tokom redovnih studija.