Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 

Client Earth

Međunarodna organizacija za zaštitu prirode


WWW.CLIENTEARTH.ORG

info@clientearth.org
Fieldworks
274 Richmond Road
Martello St Entrance
London
E8 3QW
t +44 (0)20 7749 5970
fx +44 (0)20 7729 4568


ClientEarth je dobrotvorna organizacija koja koristi snagu zakona kako bi zaštitila planetu i ljude koji na njoj žive. Pravnici i ekološki stručnjaci koji se bore protiv klimatskih promena i radi zaštite prirode i životne sredine.