Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 
Savez za zaštitu prirode Srbije

Otvaranje Muzeja odbrane reka