Zaštita prirode, životna sredina, građanski aktivizam
 

Uticaj MHE – plakat

http://savezzazastituprirodesrbije.rs/wp-content/uploads/2019/12/flajer-главна-2.pdf